O nas

Klub Dziecięcy „Maluch” jest miejscem, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi od ukończenia 1 roku do 3 lat.
Koncepcja pracy Klubu oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych.
Nauka przez zabawę, sprawia radość i przyjemność, pobudza i stymuluje wszechstronny rozwój naszego malucha.
Dzięki temu, że zabawa w oparciu o naturalną aktywność sprawia dzieciom mnóstwo frajdy, w sposób niezauważalny łączy przyjemne z pożytecznym.

W zajęciach dydaktycznych, muzycznych, plastycznych i ruchowych organizowanych codziennie przez opiekunów zrealizujemy główne cele wychowania tj. ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

Mamy świadomość, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, dlatego zapewniamy dzieciom pobyt w Klubie w atmosferze szacunku, zaufania, wolności, bezpieczeństwa, respektowania jego indywidualnego rytmu.

Tworzymy warunki, w których dzieci będą miały możliwość nabywania umiejętności, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, tworzenia relacji z rówieśnikami.

Staramy się zapewnić opiekę zbliżoną do warunków domowych, aby dzieci czuły się bezpiecznie i przede wszystkim …szczęśliwe.:)