Kontakt

Biuro Klubu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Klub Dziecięcy „Maluch”
Kierownik – Agnieszka Dryło
ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa

tel. 539 317 489
www.maluch.kargowa.pl
e-mail: maluch@kargowa.pl